SL-C33

8,800,000 تومان

دانلود کتابچه راهنمای SL-C33

ماساژور SL-C33

ماساژور پا

دارای ماساژ گواشا کف پا

تنظیم زمان استفاده

مکانیزم گرمایشی مادون قرمز

مقایسه